• کارگاه مشبک و معرق

33
کارگاه مشبک (39)
کارگاه مشبک (7)
کارگاه مشبک - پرنده (3)

 

 

“به پنجره‌پنجره یا چشمه‌چشمه ساختن چیزها، “هنر مشبک” می‌گویند. این هنر از هنرهای ظریف و دستی است که بر چوب یا فلز نقش‌هایی به‌صورتِ مشبک ایجاد می‌کند. معرق نیز در لغت به‌معنای وصله، تکه و رگه است. معرق‌کاری هنر ایجاد آثار هنری زیبا با استفاده از تکه‌های بسیار ریزی از چوب، فلزات، کاشی یا پارچه است. کودکان در این کارگاه‌ها با انواع متریال‌ها آشنا می‌شوند و کار با آن‌ها را می‌آموزند.

مشبک (14)

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس