معرفی کتاب تربیت سالم در مدرسه

تربیت سالم
  • نویسندگان: اچ.استیفن گلن, جین نلسن, لین لات
  • مترجمین: محمدجواد فرشچی – ریحانه ایزدی
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

درباره کتاب

با گذشت سالها ، میلیون ها نفر از والدین و معلمان از استراتژی های شگفت انگیز و موثر نظم مثبت مطرح شده در “تربیت سالم در مدرسه” نوشته جین نلسن برای بازگرداندن نظم به کلاس ها و خانه های خود استفاده کرده اند. و در کلاس های درس امروز نیز، که معلمان باید ضمن توجه به تلاش دانش آموزان خود با حواس پرتی دیجیتال به رقابت بپردازند، از هر زمان دیگر مهم تر است که معلمان بتوانند با بی اعتنایی مقابله کنند، و مهارت های اساسی را برای حل مسئله و القای مهارت ایجاد کنند. به طور خلاصه، محسطی را به وجود آورند که یادگیری را به حداکثر می رساند.
اکنون شما نیز می توانید از تجربه استراتژی های نظم مثبت به عنوان پایه ای برای تقویت همکاری، مهارت های حل مسئله و احترام متقابل در کودکان استفاده کنید. ابزارهای اساسی مورد نیاز برای معلمان مدرن در این نسخه جدید از نظم مثبت در کلاسایجاد شده است. در “تربیت سالم در مدرسه” به جای کنترل رفتار، می توانید به تدریس بپردازید؛ به جای مقابله با بی تفاوتی، شما از داشتن دانشجویان با انگیزه و مشتاق لذت خواهید برد!

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس