• کارگاه نجاری 

IMG_1732
امیرمهدی رضائی (5)
3 (2)
کارگاه رنگ قاب (16)
کارگاه نجاری - آدمک (7)

نجاری دنیایی حاصل از اتصال تجربه عملی با خلاقیت ذهنی است. کارگاه نجاری جایی است که کودکان شما می‌توانند ابزارها را زیر نظر مربیان آموزشی به‌کار گیرند و چیزهایی ارزشمند بسازند. کار با چوب و نجاری یکی از بهترین فعالیت‌ها برای افزایش مهارت‌های فردی و مهارت کار گروهی برای کودکان است.

کارگاه نجاری (5)

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس