کارگاه نویسندگی 

DSC_0582

این اتفاق خوبی است که فرزندان ما در منزل، شعر یا داستان بنویسند. چه به‌عنوان تکلیف مدرسه و چه از روی علاقه. بسیاری از کودکان هرازگاهی به داستان‌نویسی، نوشتن شعر یا مشاعره، اشتیاق نشان می‌دهند. تشویق کودکان به نوشتن و هموار ساختن مسیر برای آنان بهتر است از مدرسه و توسط مربیان دلسوز آموزشی انجام شود. به‌ویژه که این اتفاق می‌تواند منجر به اتفاقاتی بزرگ در دوران کودکی و نوجوانی و تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس دانش‌آموزان شود.

DSC_0114

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس