• کلاس ژیمناستیک

55

ژیمناستیک ورزشی پایه است و یادگیری حرکات ژیمناستیک حتی از د‌و‌ و‌ مید‌ا‌نی و شنا نیز ضروری‌تر است.

هر فردی که در دوران کودکی به یادگیری رشته ژیمناستیک می‌پردازد، در دوران بز‌ر‌گسالی می‌تواند ورزشکاری موفق در دیگر رشته‌ها‌ی ورزشی باشد. فواید ورزش ژیمناستیک در زندگی و آینده کودکان بسیار زیاد است. به گفته مربیان این رشته ورزشی، ژیمناستیک مهم‌ترین ورزشی است که انسان باید در دوره کودکی آن را شروع کند تا از اثرات مثبت آن در زندگی بزرگسالی بهره‌مند شود.

ژیمناستیک (50)
ژیمناستیک (104)
ژیمناستیک (3)

    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس