• سمینار تشویق و جایزه

همه ما به نوعی روزانه با مسئله تشویق و پاداش درگیر هستیم و یا فرزندمان را تشویق میکنیم و یا حتی خودمان به نوعی مورد تشویق قرار میگیریم. 

همه ما با اثرات تشویق و پاداش نیز به نوعی آشنا هستیم و میدانیم که به واسطه آن آنگیزه لازم جهت انجام رفتار درست در ما یا خود کودک بالاتر می رود و چه بسا که اگر بتوانیم درست تشویق کنیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که کودک ما نیز رفتارهای مطلوب تری را در پیش بگیرد.

اما گاهاً با این مشکل مواجه می شویم که با وجود اینکه به صورت مکرر به فرزندمان پاداش میدهیم، نه تنها موجب اصلاح رفتار او نشده،  بلکه منجر به بدتر شدن اوضاع هم می شود. 

لذا در این سمینار آموزشی قصد داریم تا بیشتر با موضوع تشویق و پاداش آشنا شویم و دریابیم که نحوه استفاده صحبح از تشویق و پاداش به چه صورت است و چه زمان هایی بایستی انجام شود.

ما در این جلسه خواهیم آموخت که به چه شیوه و با استفاده از چه کلام ها و ترفند هایی به کودکان خود انگیزه دهیم تا رفتار بهتری داشته باشند، بدون آنکه توقع آنها را بالا ببریم و آنها را به گرفتن جایزه وابسته کنیم.

 

جهت حمایت از ادامه سلسله سمینار های توانمندسازی والدین میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید. از همراهی و حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم


    خانه فروشگاهارسال پیامشماره تماس