34172329
palarakedu@gmail.com

.

.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مسیر شکوفایی فرزند شما از پلارک آغاز می‌شود

پردیس پلارک محلی امن و آکنده از مهر برای رشد و بالندگی استعدادهای فرزندان عزیز شماست. امیدواریم با فراهم‌کردن امکانات علمی و آموزشی مناسب، افتخار این را داشته باشیم که میزبان فرزندان عزیز شما باشیم و شما را در کنار خانواده پلارک که روز به روز بزرگتر می‌شود داشته باشیم.

کلاس هایی برای پرورش توانایی ها و مهارت های دانش آموزان

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

به کودکان کمک می کنیم تا رویاهای خود را روی کاغذ بیاورند.

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

زیر نظر بهترین مربی ها در زمین چمن

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

همه ما از دوران کودکی، با موشک و قایق کاغذی آشنایی داریم که …

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

نجاری دنیایی حاصل از اتصال تجربه عملی با خلاقیت …

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

ژیمناستیک ورزشی پایه است و یادگیری حرکات ژیمناستیک…

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

در جهان امروز که مدام در حال تغییر و نو شدن است یادگیری …

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی

به پنجره‌پنجره یا چشمه‌چشمه ساختن چیزها…

سن:

8 الی ۱۲

زمان:

به زودی